Zielona Karta (OC)

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium:

• Albanii,
• Macedonii,
• Maroka,
• Mołdawii,
• Białorusi,
• Rosji,
• Czarnogóry,
• Serbii,
• Bośni i Hercegowiny,
• Tunezji,
• Iranu,
• Turcji,
• Izraela,
• Ukrainy.

Każdy posiadacz ubezpieczenia OC w PZU otrzymuje bezpłatnie Zieloną Kartę.

 
Do pobrania :