Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

 

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców – producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu. Ubezpieczenie kierowane jest zarówno do tych przedsiębiorców, którzy w przewozach towarów korzystają z własnego transportu, jak również do firm korzystających z usług zawodowych przewoźników.

W ramach ubezpieczenia cargo międzynarodowego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie fazy przewozu ładunku drogą lądową (samochodową lub kolejową), lotniczą, morską, lub śródlądową, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku na trasie transportu. Ochrona może obejmować również operacje załadunku lub wyładunku.

  Do pobrania :

 
 Ogólne warunki ubezpieczenia