OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną działalność przewoźnika międzynarodowego, związaną z wykonywaniem umów o przewóz towarów, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ubezpieczenie gwarantuje:

• pełną ochronę przed ryzykami OC, na jakie narażony jest każdy przewoźnik drogowy,
• wypłatę odszkodowania,
• sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody,
• prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
• atrakcyjną cenę ubezpieczenia,
• możliwość ratalnej płatności składki bez dodatkowych opłat.

 
Do pobrania :