NNW Max

NNW Max

NNW Max zapewnia ochronę we wszystkich pojazdach, którymi porusza się ubezpieczony bez względu na to, czy występuje w roli kierowcy, czy pasażera. NNW Max obejmuje najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy, a wyjątkowo wysoka suma ubezpieczenia (nawet 500.000 zł) daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

NNW Max w PZU to:

• zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci,
• wsparcie w przypadku niezdolności do pracy,
• gwarancja wypłaty wysokiej sumy ubezpieczenia (od 100.000 zł do 500.000 zł) w bardzo krótkim czasie bez kłopotliwego postępowania spadkowego,
• wypłata odszkodowania niezależnie od innych polis NNW,
• niska składka, dodatkowa zniżka za OC lub AC w PZU.

Do pobrania :
 
Ogólne warunki ubezpieczenia