Minicasco

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego, lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.

Ubezpieczenie Minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie, wskutek:

• nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
• zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
• nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
• działania osób trzecich, w tym aktów wandalizmu,
• kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
• uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Do pobrania :